Onderzoek

Omdat wij deze familieleden niet mogen vergeten in 42 jaar onderzoek.

Het tot stand komen van dit website    is gegroeid uit een interesse voor de geschiedenis van onze voorvaderen. Het begon allemaal rond 1995 bij de geboorte van onze zoon Sven. Daar ik al  in 1975 bezig was geweest met het rondvragen van ‘wie was opa en wie was diens vader’ enz…. Je weet hoe jongeren dan zijn. Toen is het inventariseren begonnen en bezocht ik wekelijks de archieven in België. Maar wegens te weinig doorzettingsvermogen en te jong, is daar een einde aan gekomen. In 1990 begon ik opnieuw en nu

 zou echter blijken dat ik veel aan informatie heb laten sterven, ik bedoel opa’s, oma’s, diens broers of zussen, zelfs nichten en neven van verscheidene takken, je komt steeds te laat als je wat te lang wacht.

Niettemin is het resultaat van wat ouder worden en een gepassioneerde verslaving toch uitgedraaid op een mooi resultaat. Na uren te hebben gezocht tussen doodsbrieven, kaarten, bidprentjes en andere gegevens had ik al vlug door dat het niet enkel om opa zou gaan, die had ook broers en zussen, de nieuwsgierigheid om daar ook meer informatie van te bekomen bracht me op rondreis door Limburg, Antwerpen, Brussel, Luik. Waar ik op mijn beurt met alle stamgenoten van onze familie heb gepraat, gelachen en soms ook een traantje gelaten. Het was spijtig dat tijdens mijn zoektocht mensen overleden. Je bouwt vriendschap op en je weet dat de tijd dringt. Sommige van onze stam zullen  het boek nooit af hebben gezien, maar één ding zullen wij zeker niet doen, hen vergeten want via dit boek is iedereen van onze stam Leenaers een beetje vereeuwigd.  Bedankt dat ik mocht langskomen en bedankt voor de vele documenten en foto’s die ik mocht lenen.

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om dit te vervolledigen. Er zijn nog gegevens die ontbreken, enerzijds omdat er personen zijn die niet meer opspoorbaar waren of gezinnen die getroffen waren door een echtscheiding en met alle respect hebben wij daar rekening mee gehouden en hebben we enkel de namen vermeld zonder meer.  Om een kleine voorstelling te kunnen maken hoe onze voorouders geleefd hebben lezen en zien we op de volgende pagina’s, waar hoe en wat er allemaal gebeurde in die periode.

Voor meer informatie kan je altijd terecht in ons onderzoekcentrum  waar veel archieven, zoals geboorteakte, huwelijksakte , overlijdensakte, bidprentjes rouwbrieven maar waar vooral het gedigitaliseerde fotomateriaal een beeld geeft van wie ze eigenlijk waren.

Een stamboomonderzoek stopt nooit, mag ik u vragen indien jij nog informatie over onze familie hebt en wil delen en of laten opslaan in het archiefcentrum met ons contact op te nemen.  Om een nog beter en vollediger overzicht te krijgen over onze stamboom.  

Met vriendelijke groeten,

Kris Leenaers
Stamboomonderzoeker van de familie.
Beheerder van de heemkundige kring en documentairecentrum  'de graef' Hasselt Kuringen.
Kris.leenaers@telenet.be

 

Niet alles  op deze website kan geplaatst worden zonder uw toestemming.

De Privacywet is een  wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

 

Mag ik u vragen indien er opmerkingen of suggesties zijn met ons contact op te nemen.