Vanuit Nederland kregen wij al suggesties en hulp voor de stamboom Leenaers.

Tot op vandaag is de link tussen de stamtak  of stamtakken in Nederland en die België nog niet volledig gereconstrueerd. 

Maar ongetwijfeld raken deze familie's stamboomkundige, dit is een uitdaging. 

Toch willen we jullie even het begin laten zien, van deze tak van Jolande Leenaers en hoe we te werk gaan om verder informatie te vinden.

In augustus 2017 werden wij gecontacteerd door Jolande Leenaers, ( Delft) 

Haar grootvader kwam van Turnhout / België. Joannes Josephus Maria Leenaers 19 januari 1882.

Jolande stuurde mij enkele gegevens en een kopie ( foto)  van het huwelijksboekje dat zij gelukkig in bewaring had gehouden. 

Wat leren wij uit huwelijksboekjes en akten?? heel veel,  deze documenten zijn een zeer belangrijke sleutel om  een stamboom op te maken en onze afkomst te bepalen.  

De geboorte akte van de grootvader van Jolande Leenaers uit het archief van Turnhout 

Joannes Josephus Maria Leenaers geboren op 19 januari 1882 in Turnhout ( provincie Antwerpen) 

Wat hebben we gelezen in de akten?

Joannes zijn vader is geboren in Oosterhout,  zijn volledige naam in Adriaan Cornelius LeenaersHet beroep van zijn vader : Koopman in vis (vishandelaar) en was bij de geboorte 39 jaar. op het moment van de aangifte wonen ze in Turnhout. ook van zijn moeder komen we veel te weten. 

zijn moeder, Anna Elisabeth Maria Specht, was 34 jaar bij de geboorte dus moet zij geboren zijn anno 1848-47. na het raadplegen van het archief in Zeeland, in de 10-jarige klappers vinden wij volgende info: Anna Elisabeth Maria Specht geboren te Zierikzee (NL) op 4 oktober 1847. 
                    De akte de geboorteakte uit het archief van Zierikzee   

 Akte Nr 29    :  1882         Joannes Josephus Maria Leenaers 19 januari 1882.

In den jaren achttien honderd twee en tachtig, den twintigste januari om tien ure voormiddag, verscheen voor ons Petrus Josephus Maria Antonius Dierickx , Schepen gedelegeerde ambtenaar van den burgerlijke stand der stad Turnhout. Adriaan Cornelius Leenaers, koopman in Visch (VIS), oud negen en dertig jaren oud, geboren te Oosterhout (NL), wonende te Turnhout( BE), dewelke ons vertoond heeft een kind zijnde van het manlijke geslacht geboren te Turnhout den negentiende dezer maand om vier ure van deze morgen, van hun verklaarder en van Anna Elisabeth Maria Specht, zijne huisvrouw, oud vier en dertig jaren, geboren te Zierikzee, wonende te Turnhout en waaraan hij verklaard heeft te willen geven de voornaam van Joannes Josephus Maria.De voornoemde verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van Josephus Gustin Aannemer, oud een en veertig jaren, en Petrus Josephus Peeters toegevoegde der politie, oud twee en dertig jaren, wonende beide te Turnhout. En na gedane voorlezing in dezen akte getekend door den vader de getuigen en door ons Schepen.

 De vader:  Adriaan Cornelius Leenaers geboren in Oosterhout NL. 

De geboorte akten helpen ons verder naar het verleden te zoeken. Adriaan Cornelis Leenaers, de vader van Joannes Josephus Maria Leenaers, was bij het aangeven van de geboorte 39 jaar. dus gingen we zoeken in de klappers van Oostehout NL. en vonden de geboorte akte van Adriaan Cornelis in het boek 1842 op het Nr. 114.

de aangifte is op zijn beurt gedaan door Adriaan zijn vader en stelt ons in de mogelijkheid hier dieper te zoeken in deze stamboom. 

Vader van Adriaan Cornelis Leenaers : Johannes Henricus Leenaers, 33 jaar oud.
Moeder , Pietronella Cornelia van Spaandonk.

Zo, je merkt zelf meteen dat deze akten zeer belangrijk zijn.

De vader en moeder van Adriaan Cornelius Leenaers hete Johannes Henricus Leenaers 
en zijn moeder  Pietronella Cornelia van Spaandonk.

De vader en moeder van Anna Elisabeth Maria Specht hete Jacobus Specht, 43 jaar oud en wonende te Zierikzee. Van beroep koopman. 
en moeder is  Adriana Crul, zonder beroep en ook in Zierikzee wonende. 

 

 

Dit alles is zeer belangrijke info voor de uitbouw van een stamboon.