Stamboomleenaers

De stamboom van de familie Leenaers     1600 - 2017  meer dan 42 jaar in onderzoek.

De stamboom Pulinx

Geachte bezoeker,

Mag ik jullie welkom heten op onze familiewebsite van de stamtak Leenaers. Ikzelf ben Kris Leenaers en met deze zoektocht vele jaren geleden begonnen om te achterhalen vanwaar wij kwamen en hoe groot onze stamboom is uitgegroeid. Onze reis in de tijd begint met de eerste geschriften waar onze naam Leenaers vermeld is in de parochieregisters. (Het onderzoek)

De eerste aantekeningen van onze stamvaders, vinden we terug rond 1600 in Eigenbilzen een gehucht van Bilzen. Eveneens waren er de broers en zusters van Joannes, Dit we telkens opnieuw per generatie naast onze rechtstreekse stamvader uitlichten. Voor de zusters, zochten en volgen we deze enkel tot aan hun 1ste huwelijk.   We zien op deze website een opvolging van stamvaders en maken aan de hand van doop, huwelijks en sterfakten een volledige reconstructie. In het jaar 1696 vestigden onze stamvader zich in Romershoven. Uiteindelijk zijn we in 1848 in Kuringen beland en was onze stamboom ten dode opgeschreven. Gerard Leenaers was als enige zoon in lijn overgebleven. Het is hij die er voor  gezorgd heeft dat onze stamboom een boost kreeg. Hoe deze is uitgegroeid tot een heuse stam kan je ontdekken op deze website. (De reis naar Kuringen)

Parochie- en burgerlijke stand registers zijn cruciaal in het onderzoek

In deze akten kunnen we met zekerheid de geschiedenis van onze stamvaders aflezen en ook verrechtvaardigen. Hedendaags zijn deze te raadplegen via de Stads en Rijksarchieven. Maar ook via ons documentatiecentrum kan je deze  documenten van voor 1900 aanvragen.

De familienaam Leenaers.

In de familiekroniek van de naam Leenaers, hebben we een mogelijk verband proberen te leggen dat de naam Leenaers afkomstig is van (Lewon hard), verder kunnen we ook concluderen dat dit zich afspeelde in de omgeving van Tongeren. Het wapenschild van de Familie Leenaers, Lenaers, Lenaerts, Lenarts of Leenaerts, dat we in de familie kroniek konden zien is maar louter ter informatie getoond. Dit wijst er zeker niet op dat dit wapenschild deel uit maakte van onze stamtak.   

Lees aandachtig de talrijke akten, je zult er veel in terug vinden en ook de verbanden kunnen leggen.
Ook zal je merken dat we een heel groot  fotoarchief van onze familieleden hebben kunnen digitaliseren. dit maakt onze stamboom net anders dat zomaar een boom. hier kregen namen gezichten, gezichten terug een verhaal. 

Meer dan de stamboom Leenaers alleen.

Mijn vader en moeder Leenaers - Borremans.
De vader en moeder  van mijn vrouw  Pulinx - Vandeput  

 

Heemkunde en Documentatiecentrum 

Stamboom lespakket.  

Jaarlijks twee lespakketten te volgen in ons documentatiecentrum meer info mail ons.  Schrijf u nu in en blijf op de hoogte van de lessen. 

Onze stamvaders in rechte lijn.

1. Leonardus (Lenarts) Lenaerts 1600, overleden op 08-10-1659 te Eigenbilzen

1.2.  Mathias Lenaerts gedoopt op 10-09-1623 te Eigenbilzen

1.2.1  Mathias (Matheus) Lenaerts gedoopt op 05-04-1656 te Eigenbilzen

1.2.1.2  Joannes Lenaerts  11-06-1696 - overleden op 23-04-1746 te Diepenbeek

1.2.1.2.6 Joannes Leenaers  anno 1734  - overleden op 01 -09-1809 te Bilzen.

1.2.1.2.6.4 Joannes Leenaers 26-06-1769 - overleden op 23 -07- 1804  Romershoven. 

1.2.1.2.6.4.1  Joannes Leenaers 30-03-1794 - overleden  14 - 12 -1872 Tongeren

1.2.1.2.6.4.1.1 Gerardus Leenaers  04-11-1822 - overleden 16-07- 1887 Curingen (Kuringen)

De negende generatie, vanaf hier volgen we de acht stamtakken van Gerardus Leenaers.

 
1.2.1.2.6.4.1.1.1 Jean Libert Leenaers Akte 1854 N° 52 28 augustus 185 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.2 Chretien Casimir Leenaers Akte 1856 N° 57 17 augustus 1856 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.3 Regnier Leenaers Akte 1859 N° 9 5 februari 1859†N° 26 13 maart 1859 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.4 Antoine Leenaers Akte 1860 N° 23 16 maart 1860 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.5 Martin Leenaers Akte 1862 N° 22 21 maart 1862  Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.6 Marie Louise Leenaers Akte 1864 N° 56 19 juli 1864 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.7 Catherine Françoise Leenaers Akte 1867 N° 82 13 december 1867 Kuringen

1.2.1.2.6.4.1.1.8 Louis Leenaers Akte 1870 N° 104 30 november 1870 Levenloos Kuringen

 

 

  

Heb je vragen of opmerkingen in verband met onze stamboom, neem dan  contact op met ons documentatiecentrum. 

Ben jij in het bezit van leuke familie foto's, geboortekaartjes, bidprentjes, rouwbrieven en of militaire gegevens van een der familieleden. Scan deze dan op een behoorlijke resolutie en stuur deze documenten op naar ons documentatiecentrum.
Enkel met uw steun blijft onze  website en onze stamboom Leenaers en aanverwanten up to date.

 

Kris Leenaers & Yolanda Pulinx
Eckelsvennstraat 35
3511 Hasselt - Kuringen 
Kris.leenaers@telenet.be

Facebook  groep Leenaers 

 Mede mogelijk gemaakt door PRO-GEN gebruikersgroep Limburg VZW. 

Reactie plaatsen

Reacties