1.2.1.2  Joannes Lenaerts  vanaf hier beginnen we een nieuwe  nummering .

vierde generatie

2. Joannes Lenaerts  11-06-1696overleden op 23-04-1746 te Diepenbeek op 49-jarige leeftijd Gehuwd circa 1720 met Catharina SCHILS geboren op 09-07-1689 te Schoonbeek-Bilzen, overleden op 15-01-1773 te Romershoven op 83-jarige leeftijd  dochter van Hermanus Schils en Catharina Schoenmaekers.

 Kinderen uit dit huwelijk:  8

2.1 Aldegonde Lenarts anno 1720 * Rom- † 29-05-1793 *Eig.

2.2 Elisabeth Lenarts anno 1725 * Rom- † 11-10-1791 * Kor.

2.3 Catharina Lenarts 1-05-1726 *Rom- † 6-07-1808 * Rom.

2.4 Maria Lenarts 1-12-1728 * Rom- † onbekend

2.5 Maragrita Lenarts anno 1730 *Rom- † 7-02-1763*Rom.

2.6 Joannes Lenarts   anno 1734 *Rom- † 1-09-1809 Bilzen.

2.7 Hermanius Lenarts anno 1735* Rom- † 26-12-1796 Vlie.

2.8 Henricus Lenarts.       geen gegevens .

 

*Rom = Romerhoven, *Kor = Kortessem, * Vlie = Vliermaal, *Eig = Eigenbilzen

*Hoe= Hoeselt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

vijfde generatie

2.6 Joannes Leenares: geboren circa 1734 te *Rom.  overleden op 1 september 1809 te Bilzen.  (rechts zien we de akte van overlijden Jean Leenaers 
Gehuwd op  8 september 1764 te Kortessem met Gertrudis Stes, geboren 7-6-1761 te Herten, gestorven voor het jaar 1804.

 

1764 huwelijksnotitie  parochieregister Kortessem.

Joannes Leenaers Gertrudis Stes

Wat we uit deze akte kunnen afleiden is, dat op "8 september 1764 zijn gezegend en in het huwelijk verbonden volgens het rode zegel Joannes Leenaers uit Rommershoven en Gertrudis Stes uit de parochie Cortessem getuigen waren Guilielmus Van Dormael, Guilienus en Peter Noteleers, en veel anderen..." (met het rode zegel wil eigenlijk zeggen dat tegen betaling officiële vrijstelling van de huwelijksafkondiging verkregen kon worden).

De getuigen: Guilielmus Van Dormael, de man van Ida Stes, de zus van Gertrudis.

Guilienus Noteleers, de man van Elisabeth Leenaers, de zus van Joannes. En dochter van Joannes Leenars en Catharina Schils.

 

2.6)Johan Leenaers, echtgenoot van Gertrudis Stes, verdiende zijn brood op de plank als kuiper. Het vervaardigen van houten tonnen was destijds een kunstig werk. De tonnen en de kuipen werden meestal gebruikt om wijn of bier in te bewaren of te laten rijpen. Ook voor het bewaren van vlees en andere levensmiddelen werden deze kuipen gebruikt. Een bedrijvigheid die in onze streek veel voorkwam. Na het  zeer jong overlijden van zijn zoon 2.6.4)Joannes Jr. in 1804 op 35- jarige leeftijd is zijn vader 2.6 bij de weduwe van zijn zoon, Anna Lambrechts, gaan wonen. Hij bleef daar wonen tot zijn dood. Johan werd 75 jaar en overleed in Bilzen op 1 september 1809. Gertrude is overleden vóór 1804, dat er daar tot heden nog  geen documenten van gevonden zijn, is mogelijk te verklaren doordat enkele van de boeken in de loop der jaren verdwenen zijn onder de leefomstandigheden

Kinderen uit dit huwelijk: 4 

2.6.1 Anna Catharina Leenaers (Lenaerts) 13-06-1765 Hoeselt

Peter: Albertus Debuisson in plaats van Joannes Tercaffs  meter: Barbara Stes inplaats van Anna Elisabeth Stes.

Meer over Anna Catharina:

2.6.2 Ida Maria Leenaers (Lenaerts) 16-08-1766 Hoeselt

Peter: Lambertus Antonius Grootaers  meter: Elisabeth Lenarts.

Meer over Ida Maria:

2.6.3 Barbara Leenaers (Lenaerts) 31-01-1768 Hoeselt

Peter  Eustachius Menten  meter: Barbara Stes.

Meer over Barbara:

2.6.4 Joannes jr. Leenaers ( Lenaerts) 26-06- 1769 Romershoven

Peter Lambertus Boremans meter Catharina Lenaerts.

Joannes jr. Leenaers: werd als laatste kind van de familie geboren te Rommershoven 26 juni 1769. (aantekening pastoor Stiels Bilisium Bilzen.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

zesde generatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.4 Joannes Leenaers: geboren 26-06-1769 te Romershoven, overleden op 23 -07- 1804 op 35-jarige leeftijd te Bilzen. (4de dag van de maand Messidor van het jaar XII van de Franse Republiek) Gehuwd op 18 november 1793 te Bilzen  met Anna Maria Lambrechts: geboren op 13 oktober 1766 te Bilzen, gestorven op 15 januari 1834 te Bilzen, overleden op 15-01-1834 op 67-jarige leeftijd te Bilzen.  Het huwelijks uittreksel van de parochie van Bilzen zal ons weer een stap dichter bij brengen, dit hebben we zeker te danken aan de dienstdoende pastoor des tijd in  Bilzen E.W.H  H.A. Stiels.

Wat lezen we in de huwelijksakte:

Dat op 18 november 1793, verschenen zijn voor het huwelijk, Joannes Lenaerts(Leenaers) geboren 1769 gemeente Romerhoven zoon van Joannes en moeder Getrudis Stes en Anna Maria Lambregs 33 jaar geboren te Bilzen. Haar vader Ludovico en moeder Gertrude Wolfs wonende in deze parochie. Getuigen van het huwelijk Henricus Lambregs en Margareta.

Uit de volkstelling  door E.W.H Stiels 

Wonende in de nabijheid van het ziekenhuis Maria Lambrechts geboren 13 oktober 1766 echtgenote van Joannes Lenaers.

Kinderen van beide Joannes 30 maart 1794. M: Gertrudis 23 januari 1797.

Henricus 12 januari 1800. Inwonende onder het zelfde dak: Joannes Lenaers weduwnaar van Gertrudis Stes.

Joannes Leenaers Jr. te Jong gestorven 

Joannes Jr.  is op 35-jarige leeftijd overleden, het is zijn vader Joannes zelf die  al 70 jaar oud is die de aangifte komt doen van zijn zoon. Hiernaast zien we de akte van overlijden opgemaakt in Franse Republikeinse Jaartelling .  
De kinderen zijn dan nog zeer jong, Joannes  is 10 jaar, Maria  7 Jaar en Henricus 4 jaar oud.  Anna, de kinderen alsook bompa Joannes Leenaers  blijven in Bilzen wonen.  In 1809 als bompa overlijd staan ze er alleen voor. 

Joannes Leenaers en Anna Maria Lambrechts
Kinderen uit dit huwelijk: 3

2.6.4 .1 Joannes Leenaers 30 maart 1794 te Bilzen.

2.6.4.2 Maria Gertrudis Lenaerts ( Leenaers)23 januari 1797 te Bilzen.

Meer over Maria Gertrudis:

2.6.4.3 Henricus Lenaerts (Leenaers) 12 januari 1800 te  Bilzen.

Meer over Henricus Gehuwd met Cornelia Reijsen ca 1805- (Ouders : Renier Reijsen ca 1775- &  Anna Maria Crijns ca 1780-)

 

Geboorte akte 2.6.4.1 Joannes kind van  Joannes Jr. en Anna 

-----------------------------------------------------------------

zevende generatie 

-----------------------------------------------------------------

2.6.4 .1 Joannes Leenaers 30 maart 1794 te Bilzen.

 

Joannes (Johan) Leenaers geboren geboren op 30 maart 1794 te Bilzen overleden op 14 december 1872 Tongeren. Gehuwd op 4 mei 1825 te Bilzen met Maria Gertrudis Jeurissen zij was geboren op 21 augustus 1788 Merem Bilzen en is overleden op 19 augustus 1842 te Merem Bilzen.

De vader en moeder van Maria Gertrudis Jeurissen: Gerardus Jeurissen geboren op 7-09-1762 te Eigenbilzen, overleden op 05-10-1832 te Merem Bilzen en Margareta Smullenberg geboren op 4-09-1763  te Nerem Bilzen, overleden op 17-07-1806 te Merem Bilzen.

 

De huwelijksakte van Johan Leenaers zoals ze hem nu vernoemde in het
gemeente huis van Bilzen, geeft ons wat meer uitleg van de familie gebeurtenissen. Johan was 31 jaar wanneer hij zich verbind tot het huwelijk. Op het moment van zijn huwelijk was hij handwerker van beroep, en had reeds voldaan aan de landmilitie (soldaat onder het Nederlandse bewind).

Wat blijk er nu uit de huwelijks akte, wanneer zij het huwelijk aangaan ook een kind moeten erkennen als zijnde hun eigen kind,  geboren onder de naam Gerardus Jeurissen.

De reden waarom Johan pas na anderhalf jaar toch huwde met Maria Jeurissen? kunnen we helaas niet achterhalen. 

Hoe verklaren wij dit?

Een kind geboren voor het huwelijk was altijd onwettig en zou in die tijd bij de geboorte steeds de naam van de moeder krijgen, het is enkel pas na het huwelijk dat het kind ( Gerardus ) de naam van vader kan of mocht krijgen. 

Is Gerardus een wettelijk en echt kind van Johan ?, ja en waarom. (zie 2)

Er waren twee verschillende soorten aangiften in die tijd.

1 Het kind herkennen als zijnde een kind van, (zijnde een onbekende vader).

2 Het kind herkent al zijn de hun geboren kind, dit laatste bewijst voor ons op dat het kind van Johan Leenaers en Maria Jeurissen is. Wettelijk kon Gerardus  dan pas de naam Leenaers krijgen. 

vertaling en verduidelijking  van de huwelijksakte. 

In het jaar duizend achthonderd vijf en twintig, den vierde dag der maand mei, voormiddag, ten tien ure, voor ons Jannes Nicolaw Beckers, schout ambtenaar der burgerlijke stand der gemeente Bilzen, provincie Limburg, zijn verschenen Johan Leenaers oud een en dertig jaar, handwerker woonachtig te Bilzen en daar geboren den dertigste maart duizend zeven honderd vier en negentig. Aan de land militie voldaan zoo het blijkt bij certificaat, door den gouverneur dezer provincie uitgereikt, den zestiende april jongstleden, meerderjarige en wettigen zoon van Johan Leenaers overleden te Bilzen den vierden messidoor jaar twaalf, van de franche republiek. Blijkens sterf akte hier uitgereikt den derden dezer maand. En van Anna Maria Lambrechts hier tegenwoordig en toehorende woonachtig te Bilzen. En Maria Jeurissen oud zes en dertig jaren, handwerkster woonachtig te Vroenhoven, gemeente Bilzen, En aldaar geboren den een en twintigste August, duizend zeven honderd acht en tachentig, meerderjarige en wettige dochter van Gerardus Jeurissen hier tegenwoordig en toestemmend, ook woonachtig te gezegd Meeren (Bilzen), en van Margatita Smullenberg, overleden te gezegd Nerem (Bilzen), den zeven tienden Juli duizend achthonderd en zes, zoo het blijkt bij sterf akte hier uitgereikt den derden dezer maand. Welke comparanten ons hebben verzocht Overgaan tot de voltrekking van het huwelijk onder ken Bernard, en waar van publicaties reeds zijn gedaan, ingevlogen de wet, te weten, de eerste op den zeventiende, en den tweede op den vier en twintigste April duizend achthonderd vijf en twintig, s’middags, ten half tweeën, en gene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, recht doende op hun verzoek, hebben wij, na voorlezing van alle de stukken hier boven vermeld, als ook van het zesde kapittel van den titel rakende het huwelijk van het burgerlijk wetboek, aan den bruidegom en de bruid gevraagd of zij elkander voornemens zijn te nemen voor nu en morgen, elk van hen bewerkstelligt beantwoord telkens van ja, verklaren wij in naam van de wet, dat Johan Leenaers en Maria Jeurissen door het huwelijks bond verenigd zijn, terstond hebben ons beide verklaard dat van hun geboren is een kind van het mannelijk geslacht, ingeschreven in den register den burgerlijke stand der gemeente Bilzen, in datum van vijf november duizend acht honderd twee en twintig N° 182, met naam en voornaam van Gerardus Jeurissen, welke zoon zij Verklaren te zijn hun kind, waar van wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt in den tegenwoordigheid van Jacob Deraal, oud acht en twintig jaren, bankier, Christiaan Castermans, oud een en dertig jaren, stadsbode, Arnod Rubens, oud zeven en zestig jaren, en Gudéfroid Blenoos, oud zes en zestig jaren, zijnde handwerkers, en alle woonachtig te Bilzen, de welke, na gedane voorlezing deze akte met ons te hebben getekend

 

Het leven van Johan Leenaers en Maria Jeurissen

Johan en Maria woonde en werkte ook in de omgeving van Bilzen, vermoedelijk waren zij beide in dienst bij een landbouwer uit de omgeving, het gezin zal ook uitbreiden wanneer op 4 augustus 1825 een tweede kindje geboren werd Maria Leenaers, eindelijk een zus voor Gerardus, twee jaar later 1827 zou een tweede meisje de familie vervolledigen zij werd genoemd naar haar oma Gertrude Stes Gertrudis Leenaers. Samen beleefde ze goeie momenten, maar helaas wanneer Maria Jeurissen op 19 augustus 1842 twee dagen voor haar verjaardag overlijd is ze nog maar 51 jaar oud Gerardus is dan 20 jaar, Maria net 17 jaar en Gertrudis 15 jaar. Johan Leenaers bleef alleen achter met de kinderen op 48-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn echtgenote, Maria Jeurissen zal Johan nog een hele poos in Bilzen blijven wonen, later zal blijken dat hij ook verhuisden naar Henis een gemeente in de nabijheid van Tongeren. Daar zal Johan een nieuwe relatie beginnen met een andere vrouw. 

Kinderen van Johan Leenaers en Maria Jeurissen.

Kinderen uit dit huwelijk: 3

2.6.4 .1.1 Gerardus Leenaers 4 november 1822 te Bilzen

2.6.4 .1.2 Maria Leenaers 4 augustus 1825 te Bilzen later en zal zij huwen met Lambertus Horten, 
2.6.4 .1.3 Gertrude Leenaers 17 september 1827 te Bilzen en zal later zal zij huwen met Bertrand Jaeger

 

Tweede huwelijk van Johan Leenaers met Joanna Vangeleijn.

Johan Leenaers huwde een tweede keer:

Joanna (Anna) - weduwe van Odeur Gilis, geboren op * 16-01-1799 te Bilzen, overleden op 17-04-1842 te Hoeselt. * Hu-akte  Odeur- Vangeleijn Nr. 56 / 1827. Ov-akte Odeur Gilis Nr. 45 / 1842

De vader en moeder van Joanna Vangeleijn: Petrus Vangeleijn geboren op ...........................te ............, overleden op 06-03-1827 te Alt-Hoeselt en Elisabeth Pellaers geboren op.......................te..................., overleden op 14-02-1824 te Alt-Hoeselt. 

Huwelijksakte 30 juli 1845 Nr. 73
Joannes / Johan / Jan Leenaers huwt een tweede keer op 30 juli 1845 te Hoeselt met Joanna (Anna) Vangeleijn geboren op 10-02-1802 te Alt-Hoeselt, overleden op 05-06-1867 te Tongeren.  (Helaas is hier de naam Leenaers door de ambtenaar verkeert ingeschreven. Lenaers i.p.v Leenaers).  
De akte hiernaast, geeft die ons de zekerheid geeft dat dit tweede huwelijk plaats vond en het hier handelt over onze stamvader. zo beschrijft de ambtenaar dat Jan Lenaers ( Leenaers) de zoon is van Joannes Leenaers en Maria Lambrechts en weduwe in eerste huwelijk van Maria Jeurissen. Jan (Joannes) Leenaers is dan 51 jaar oud en Anna Vangeleijn 43 jaar oud. 

Johan en Anna verhuizen van Henis naar Tongeren ze nemen hun intrek achter de Sint-Janskerk,  Joanna Vangeleijn overleed  te Tongeren op 5 juni 1867. de aangifte werd gedaan door haar zoon ( een stiefzoon en stiefbroer van Geradus Leenaers), Arnold Odeur, hij was houtzager van beroep. Johan werd opnieuw weduwnaar op 73-jarige leeftijd en waren toen 22 jaar getrouwd. 

We lezen in de overlijdensakte, dat Joannes Leenaers  op de dag van het overlijden in het hospitaal (ziekenhuis) overleed, maar hij woonde in het gasthuis van Tongeren. Een gasthuis is waar de oudere mensen des tijd werden ondergebracht. Het laatste adres dat bekend is, van Johan is in het gasthuis. Een daar waar de oudere mensen in die  tijd werden ondergebracht, nu de rusthuizen. Op 14 december 1872 overlijd onze stamvader Joannes Leenaers de vader van Geradus Leenaers 

 Overlijdensakte Joanna ( Anna )Vangeleijn 

Akte van overlijden nr.105 (619) (448) Bilzen

In het jaar 1809 de tweede september om drie uur in de namiddag voor ons burgemeester en ambtenaar van de burgerlijke stand van Bilzen hoofdplaats van het kanton met dezelfde naam departement van de beneden-maas zijn verschenen Martin Palmaers 66 jaar  en Jean Stijls 54 jaar beiden landbouwers woonachtig in deze stad van Bilzen en geburen van de overledene hiervolgend, dewelke ons hebben verklaard, dat Jean Leenaers 75 jaar kuiper van beroep en woonachtig in deze stad Bilzen weduwnaar van wijlen Gertrude Stes , overleden is de eerste van deze maand om negen uur s’morgens  te Bilzen in het wachthuisje aan de Hasseltse poort en hebben de verschijnende verklaard niet te kunnen schrijven hebben wij deze tegenwoordige akte van overlijden aan hen voorgelezen. 

Uit het parochieregister 1765 Anna Catharina  

Uit het parochieregister 1766 Ida Maria 

Uit het parochieregister 1768 Barbara

Uit het parochieregister Romershoven  1769 (Jois) Joannes

Huwelijks uittreksel van de parochie van Bilzen 1793

Volkstelling en adres bepaling Bilzen. 

Overlijdensakte Joannes Jr Leenaers 1804 Bilzen

Akte nr.317 van overlijden gemeente Bilzen

Arrondissement gemeente van Maastricht

5de dag van de maand Messidor van het jaar XII van de Franse Republiek

Akte van overlijden van Jean Leenaers overleden de vierde van deze maand om drie uur s’morgens dagloner van beroep 35 jaar geboren te Bilzen departement van de Neder maas. Bewoner van Bilzen echtgenoot van Marie Lambregs. Deze verklaring werd aan mij overgemaakt door Jean Leenaers de oude, ( zijn vader) bewoner van voormeld Bilzen 70 jaar dagloner van beroep die gezegd heeft de vader te zijn van de overledene en door de burger Jean Van Nut eveneens bewoner van Bilzen 41 jaar landbouwer van beroep die gezegd heeft gebuur te zijn van de overledene en heeft verklaard niet te kunnen schrijven en de eerste heeft na lezing getekend. Vastgesteld door mij Jean Guillaume Maurissen burgemeester van de gemeente Bilzen, dienstdoende ambtenaar van de burgerlijkenstad heeft ondertekend JG Maurissen. (de vader van Joannes kon al schrijven zie zijn handtekening rechts onder de tekst) en tekent J Leenaers.

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 Huwelijksakte van Joannes (Johan) Leenaers en Maria Jeurissen

Vervolg van de huwelijksakte 

Geboorteakte van Gerardus Jeurissen , Alias Leenaers

Toelichting bij de geboorteakte van Gerardus. 

Overlijdensakte Maria Jeurissen 

Tweede huwelijksakte Joannes Leenaers en Joanna Vangeleijn

Overlijdensakte Johan , Ja Leenaers ( Lenaers geschreven). 

Voor de stamboom opvolging van de familie Leenaers gaan we enkel verder met de nakomelingen van Gerardus Leenaers hij was de enige zoon van Joannes Leenaers en Maria Jeurissen. Gerardus zal de omgeving van Bilzen en Tongeren verlaten en naar Curingen trekken. De reis naar Kuringen

Wie waren tot nu toe onze stamvaders in lijn van 1600 tot 1822

1. Leonardus (Lenarts) Lenaerts 1600, overleden op 08-10-1659 te Eigenbilzen

1.2.  Mathias Lenaerts gedoopt op 10-09-1623 te Eigenbilzen

1.2.1  Mathias (Matheus) Lenaerts gedoopt op 05-04-1656 te Eigenbilzen

1.2.1.2  Joannes Lenaerts  11-06-1696 - overleden op 23-04-1746 te Diepenbeek

1.2.1.2.6 Joannes Leenaers  anno 1734  - overleden op 01-09-1809 te Bilzen.

1.2.1.2.6.4 Joannes Leenaers 26-06-1769 - overleden op 23-07-1804  Romershoven. 

1.2.1.2.6.4.1  Joannes Leenaers 30-03-1794 - overleden  14-12-1872 Tongeren

1.2.1.2.6.4.1.1 Gerardus Leenaers   04-11-1822 - overleden 16-07-1887 Curingen (Kuringen)