1. Jean Libert Leenaers en Maria Antonetta Thijs.

 

 

 

 

1) Jean Libert en zijn echtgenote Maria Antonetta Thijs.

verhaal bij deze foto:   Victoriaanse postmortemfoto 
Bij het het overlijden van zijn vrouw Maria Antoinette Thijs had het echtpaar jammer genoeg geen foto,  Een foto van je pas overleden geliefde in je armen luguber? Niet in de negentiende eeuw, toen het fotograferen van recent gestorven familieleden volstrekt normaal was. Op een victoriaanse postmortemfoto stond de dode letterlijk tussen de levenden.

 

 

 

 

Familiefoto genomen in 1920,  Jean Libert Leenaers met zijn kinderen, aangehuwde en kleinkind.
De echtgenote van Jean was reeds overleden op 8 januari 1896. 

 Staande rij v.l.n.r. :          Paul Allaert    (echtgenoot van Maria Louisa Leenaers) 

Frans Emiel Cappron    (echtgenoot  van Maria Christina Leenaers)

Maria Christina Leenaers   (echtgenote van Frans Emile Cappron)

Arnoldus Josephus Leenaers  (echtgenoot van Maria Hubertina Adriaens)

Maria Hubertina Adriaens  (echtgenote van Arnoldus Josephus Leenaers)

Baptista Josephus Leenaers (echtgenoot van Matilda Rozé )

zittend v.l.n.r. :                   Maria Louisa Leenaers  (echtgenote van Paul Allaert)

Ernestina Albertina Cappron  (dochter van Frans en Maria)

Jean Libert Leenaers   (1920 , is dan 66 jaar oud en al 24 jaar weduwnaar)

Mathilda Rozé  (echtgenote van Baptista Josephus Leenaers) 

Het verhaal van deze familie tak.

Jean Libert Leenaers  zijn jeugdjaren

Geboorteakte N° 52 / boekjaar 1854 van Jean Libert opgesteld in de Franse taal zoals het in die  tijd de gewoonte was in het gemeentehuis van Kuringen. Jean Libert Leenaers eerste zoon van het gezin. Woonde nog enkel jaren op de hoeve Crutzen waar vader Gerardus en moeder Anna werken. later verhuist het gezin naar Curingen, meer bepaald achter de Demer. (Overdemer) In de Gebrandestraat  nemen ze  hun intrek in een klein boerderijtje. Na de tegenslagen die de familie kenden met het overlijden van twee broertjes Regniers 1859 en Louis 1870 en  het jong overlijden van zijn moeder Anna  op 45-jarige leeftijd in 1875 is Jean 21 jaar oud. Gerardus Leenaers is 53 jaar oud en zijn de kinderen, Chretien Casinier 19 jaar, Antoine 15 jaar, Martin 13 jaar, Marie Louise 11 jaar en Catharina Françoise  8 jaar oud. Jean werkt als knecht op een boerderij en blijft thuis wonen.  Wanneer zijn  vader Gerardus Leenaers overlijd 1887 op 65 jarige leeftijd , tracht hij samen met zijn oudere broers het gezin samen te houden.  Een jaar later op 10 februari 1888 huwt Jean en is dan 34 jaar oud met Maria Antoinette Thijs die 22 jaar oud is te Curingen.  

 

                       Huwelijksakte N° 1 / boekjaar 1888  van  Jean Libert en Maria Antonetta Thijs.

                             Jean Libert Leenaers met zijn Ereteken van de arbeid.

Na het huwelijk woonden ze in de Groenstraat 38 (oude nummering) te Curingen. Jean werkt als landbouwersknecht in dienst van een grotere boer. Maria werk als handwerkster (dit volgens de huwelijksakte). Een jaar na het huwelijk werd het eerst kind, Maria Christina Leenaers geboren op 10  - 02-1889.   Het tweede kind Josephus Lambertus Leenaers geboren op  19-06-1890  en als éérste zoon van Jean Libert Leenaers en Maria Antonetta Thijs overlijd na 11 maanden op 26-05-1891 en zo begint er ook voor Jean en Maria een ongelukkige periode.  Baptista Josephus Leenaers geboren op 10-07-1892 als derde. En vervolgens  Arnoldus Josephus Leenaers op 27-09-1893 en Maria Louisa Leenaers op 07-04-1895. Het gezin krijgt een weer zware klap te verwerken als Moeder Maria ziek word. En op 08-01-1896 op  31 jarige leeftijd overlijdt aan deze ziekte. Dit gebeuren heeft een diepe indruk na gelaten op de kinderen. De jongste telg van de familie was pas amper 9 maanden en de oudste 7 jaar.  Jean is op dat ogenblik nog maar 40 jaar oud.

 

Jean was als landbouwersknecht niet bij machten om alleen voor de jonge kinderen te zorgen en er ook voor gekozen had niet meer in het huwelijk te treden. Zo werden de kinderen ondergebracht bij de  familie Thijs de schoonouders van Jean. Later zullen enkele kinderen van daar ook naar andere pleeggezinnen gaan, onder anderen Arnold Josephus gaat naar de familie Janssen in het centrum van Curingen. En Maria Louisa word als pleegdochter opgenomen bij de familie Bijnens Bussé plafonneerders van beroep te Curingen. De anderen bleven tot ze huwen bij de familie Thijs. De schoon ouder van Jean Libert wonen. Deze informatie is teruggevonden in de bevolkingsregisters.  later verhuist Jean Libert naar Genk, waar hij als landbouwer en tuinman  tewerkgesteld  en inwoont bij de broeders te Bokerijk. het is daar waar hij ook sterft op 28-11-1937 na een kortstondige ziekte, Jean Libert Leenaers is 83 jaar oud geworden.

Als blijk en waardering die hij bij de broeders had nagelaten, heeft Jean Libert als burger  het voorrecht gekregen om begraven te worden op  het kerkhof van de broeders. waar zijn graf in 2017 nog altijd te bezoeken is.  ( Dit  was en is zeer uitzonderlijk)

                               Kneippstraat 2, 3600 Genk                                                                         Bidprentje Jean Libert Leenaers                                     Grafsteen 129  waarop Lenaers i.p.v Leenaers te lezen is.

 

 

De kinderen van Jean Libert Leenaers en Maria Antonetta Thijs 

1.1) Maria Christina Leenaers 10-02-1889   †  ....................onbekend   

1.2) Josephus Lambertus Leenaers 19-06-1890 † 26-05-1891

1.3) Baptista Josephus Leenaers 10-07-1892   †15 -02-1977 

1.4) Arnoldus Josephus Leenaers 27-09-1893   †23 -10-1976 

1.5) Maria Louisa Leenaers 07-04-1895  † 30-11-1965 

 

_____________________________________

1.1) Maria Christina Leenaers en Frans Emille Cappron 

1.1) Maria Christina Leenaers geboren op  10 februari 1889 te Curingen.

Gehuwd op 17-02-1917 te Antwerpen met Frans Emiel Cappron hij is geboren op 2 november 1887 te Antwerpen. Maria Christina Leenaers huwde Frans Emiel Cappron in Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog op 17 februari 1917. Frans was tewerkgesteld bij de dienst der belastingen als klerk, Maria bleef huismoeder en zorgde voor hun enig kindje Ernestina Albertina Cappron dat geboren is op 11-07- 1920. Samen zullen ze in Antwerpen blijven wonen en dit in de Catharina Beermansstraat Nr 66. Daarna zullen ze de Antwerpen verlaten op 30 december 1925 en vestigen ze zich op 8 januari 1926 terug te in Hasselt. Hun adres is dan de Spoorwegstraat Nr 1. Later zijn ze echter opnieuw verhuisd naar Antwerpen. Daar zijn ze ook beide overleden. Frans Emile Cappron  overleed  op 4 september 1950 te Antwerpen.  Maria Christina Leenaers overleed  op …………onbekend te Antwerpen?    Alle info is hier welkom.  Een bidprentje en de datum van Maria hebben we helaas tot nu toe nog niet teruggevonden.

Op deze foto zien we het gezin Cappron Leenaers. 

_____________________________________

1.2) Josephus Lambertus Leenaers 19-06-1890 † 26-05-1891

1.2) Josephus Lambertus Leenaers. Akte van overlijden van de 11 maanden oude Josephus Lambertus Leenaers. Het is Joannes Leenaers zelf die samen met de buurman Pertrus Vancraybex (de molenaar van de watermolen aan den Demer) aangifte komt doen van het overlijden. Hieruit blijkt dat zij ook rond deze periode woonde in de directe omgeving van de molen.

Schilderij van de molen ( Jef Berx) oprichter documentatiecentrum de graef  Hasselt Kuringen

_____________________________________

 

1.3) Baptista Josephus Leenaers en Mathilda Rosé

1.3) Baptista Josephus Leenaers geboren op 10 juni 1892 te Curingen.

Baptista verhuisden eveneens als zijn zus, Maria Christina naar Antwerpen Chatarina Beermanstraat Nr 22. Daar zal hij in het huwelijk treden met Mathilda Rosé geboren op 13 mei 1891 te Essen , overleden op 13 maart 1962 te Hoboken.  Later verhuisden ze dus naar Hoboken, waar hij zal werken als seinmeester op de spoorwegen. Daar Baptist gratis met de trien reisden kwam hij veel naar Limburg op bezoek bij de familie, baptist was graag gezien door de kleinkinderen van Arnold Joseph, De jongere broer. Baptist is ook oud-strijder 1914-1918 het zijn deze verhalen die hij vertelde dat de *kinderen, die hem zo boeiend maakt ( *Dochter van Arnold / Marie) Na het overlijden van zijn éérste vrouw Mathilda Rosé , zal Baptist voor een tweede keer huwen, met Celine Materne. Zij was geboren te Hoboken den 12 oktober 1905. Baptist overlijd in Hoboken op 15 februari 1977. Celine Materne was 94 jaar oud wanneer ze overleed in Dessel 5 maart 2000. Het echtpaar Leenaers - Rosé  had geen kinderen.  Baptist werd stiefvader van Yvonne Hertogs  toen hij met Celine Materne huwde op 09 juli 1963 Celine was eerder gehuwd met Karel Hertogs die overleden,  Yvonne Hertogs ( stiefdochter van Baptist) huwde met Jozef Hendrickx, die op hun beurt voor twee kleinkinderen zorgden Celine en Lisa Hendrickx . Baptist was zeer gehecht aan zijn stiefkinderen, omwille dat zijn eerste huwelijk kinderloos was gebleven.   Baptista Josephus Leenaers overlijd op 15 februari 1977 te Hoboken.

 

Vader en moeder van Mathilda Rosé: Hernricus Rosé en Cornelia Schrauwen 

Links: foto met Baptist en zijn twee stief /kleindochters.  Celine Hendrickx huwde met  Fons Kog  en Liza Hendrickx huwde met  Frans Suykerbuyk.
                                                 Onder:  foto van Baptist en zijn tweede vrouw Celine Materne.  

_____________________________________

1.4) Arnoldus Josephus Leenaers en Maria Hubertina Adriaens

1.4) Arnoldus Josephus Leenaers geboren op 27 september 1893

Arnold Josephus was 3 jaar als zijn moeder overleed op zeer jonge leeftijd.  Zoals eerder vermeld zijn de kinderen in pleeggezinnen ondergebracht dit bij de Familie Janssen in Kuringen. Waar ze toch een behoorlijk mooie jeugd hebben gekend. Op 2 april 1921 treed hij in het huwelijk met Maria Hubertina Adriaens. Arnold werkte al in Genk als mijnwerker en later als machinist, hij vertrekt tussen 1925 en 1929 naar Genk om in de Omvaartstraat aldaar te  om daar te gaan wonen.  In 1922 vieren ze de geboorte van hun eerste kindje, Lambertus Maria Jozef Leenaers nog te Kuringen,  In  1925 nog in Kuringen geboren  Viktor Maria Leenaers . Het laatste kindje Maria Baptista Leenaers  1929 is geboren te Genk. De kinderen zullen hun jeugdjaren in de omgeving van Genk opgroeien. Op 5 mei 1969 overlijd Maria Adriaens  te Genk. Arnoldus  vind  zijn troost dan vooral bij de kleinkinderen die zeer geregeld op bezoek komen. Arnoldus Josephus Leenaers overlijd op 23 oktober 1976 te Genk op 83-jarige leeftijd. 

V.l.n.r,  Viktor ,  Maria en Arnoldus 

Een familiefoto genomen in Genk, v.l.n.r Jean Libert Leenaers , Arnoldus Josephus Leenaers , Ernestina Cappron, Maria Christina Leenaers, Maria Adriaens, Lambert met de pet, voor hem Victor Leenaers en Maria Baptista Leenaers de kleinste telg van de Familie. 

Foto onder: Arnold Josephus Leenaers op latere leeftijd. 

Deze foto rechts is gefotografeerd in Genk tijdens het huwelijksfeest van Maria en Karlis Lippen 1952. De kinderen van Arnold Josephus Leenaers en  Maria Hubertina Adriaens dan al volwassen en gehuwde mensen. Boven van links naar rechts, Lambertus Maria Jozef Leenaers en Victor Maria Leenaers, midden rij Maria Madeleine Jacobs en Maria Virginie Surinx, onderen het pas gehuwde koppel Maria Baptista Leenaers en Karlis Wilhelms Lippen.

 

 

Kinderen van Arnoldus Josephus Leenaers en Maria Hubertina Adriaens

1.4.1 Lambert Maria Jozef Leenaers 28-05-1922  † 12-07-2003
1.4.2  Victor Maria Leenaers 16-11-1925  † 11-11-1992
1.4.3  Maria Baptista Leenaers 21-04-1929  

 

1.4.1 Lambertus Maria Jozef Leenaers en Maria Madeleine Jacobs

1.4.1) Lambertus Maria Jozef Leenaers  geboren op  28 mei 1922 te Kuringen. 

Gehuwd op  13 oktober 1949 te ......................... met Maria Madeleine Jacobs zij is geboren  op 11 augustus 1928 te Godsheide.  Lambertus en Madeleine wonen in Boxbergheide een gehucht van de stad  Genk. Lambert is tewerkgesteld in de steenkoolmijn en zal er ook blijven werken tot aan zijn pensioen. Lambert Maria Jozef Leenaers overlijd op 12 juli 2003 te Genk.

De vader en moeder van Maria Madeleine Jacobs zijn: ? 

 

 

 

 

Kinderen van  Lambertus Maria Jozef Leenaers en Maria Madeleine Jacobs

1.4.1.1) Anita Leenaers 08-10-1952 
1.4.1.2)  Marleen Louisa Hubertina Leenaers
1.4.1.3) Lydia Josephine Victorine Leenaers

 

1.4.1.1) Anita Leenaers

Anita Leenaers geboren  op 08 oktober 1925 te Genk 

Foto uit de krant Het Belang Van Limburg 

Tijdens mijn zoektocht naar de stamboom, familieleden en hun verhalen, kwam ik er achter dat Anita Leenaers op de Genkersteenweg  samen met Marcel Celis een toch wel gekend restaurant uitbaatte. Dus moest ik er wel eens gaan eten bij Anita waar we de eerste gesprekken voerden over de stamboom.  Een tijdje late opende ze hun zaak op de Banneuxwijk te Hasselt. Ook daar gingen  we met de familie en vrienden regelmatige op restaurantbezoekers bij Anita en Marcel. Lekkere mosselen en steak met Heidegras en niet te vergeten de ongelofelijke lekkere peper-roomsaus. En zoveel meer dat we nu missen. 
Het artikel dat in de krant te lezen was bij de sluiting. 

Anita Leenaers en Marcel Celis,  opende destijds hun zaak in de Genkersteenweg maar verhuisde negen jaar geleden naar de Banneuxstraat. Het restaurant werd al vlug bekend voor de betere burgerkeuken en was vooral the place to be voor de liefhebbers van mosselen. Zegt Marcel: "Ook wij zijn een dagje ouder geworden. Bovendien zijn we een tweetal jaar geleden gestart met het aan huis leveren van warme maaltijden. Omdat het allemaal wat veel was geworden hebben we het restaurantluik geleidelijk aan afgebouwd." Op de sluitingsavond zat het restaurant dan ook afgeladen vol. 

1.4.1.2) Marleen Louisa Hubertina Leenaers

Verder geen gegeven over Marleen. 

1.4.1.3) Lydia Josephine Victorine Leenaers

Geboren op 26 mie 1962 te Genk  gehuwd met Danny Karel Maria Van Soom, hij is geboren op  24 april 1963 te Turnhout.
Verder geen gegevens over Lydia en Danny.

 

_____________________________________

1.4.2) Victor Maria Leenaers en Maria Virginie Surinx

1.4.2  Victor Maria Leenaers geboren op 16 november 1925  te Kuringen

Victor zal zoals zijn broer niet terugkeren naar Kuringen waar hij van geboorte afkomstig van was.
Gehuwd op 8 oktober 1947 te Genk met Maria Virginie Surinx zij is geboren op  20 maart 1926 te Genk. 
Na het huwelijk gaan ze in  Zonhoven wonen,  daar zijn  de  twee kinderen opgegroeid.  Rita Lucia Jozeph Leenaers en Eric Joseph Ghislanus Leenaers zijn bieden geboren in Hasselt in het toenmalige moederhuis. 
Victor Maria Leenaers overlijd op  11 november 1992 te Genk. 

De vader en moeder van Maria Virginie Surinx  zijn: Jan Joseph Surinx geboren op 19-09-1892 te Genk , overleden op 21-02-1955 te Genk, begraven  te Godsheide en Maria Lucie Jans geboren op 01-01-1902 te Zonhoven, overleden op 07-12-1988 te Zonhoven.

Op bezoek bij onbekende familie en ontvangen als echte familie, zo was het bij mijn bezoek aan Maria. Samen met zoon Eric hebben wij foto's en verhalen van ma kunnen horen over Victor en ander familieleden. ik zal dit warm onthaal niet vlug vergeten.  Drankje wel Marie voor alles. 

Kinderen van Victor Maria Leenaers en Maria Virginie Surinx

1.4.2.1) Rita Lucia Jozeph Leenaers 11-04-1948
1.4.2.2) Eric Joseph Ghislanus Leenaers 05-01-1957

 

1.4.2.1)  Rita Lucia Jozeph Leenaers en Gaston Constantinus Snoeks

1.4.2.1)  Rita Lucia Jozeph Leenaers  geboren op 11 april 1948 te Hasselt.
Rita groeide op in 
Zonhoven. Daar zal ze ook haar man ontmoeten en later mee huwen.  Rita huwde op 12 september 1968 te Zonhoven met Gaston Constantinus Snoeks hij is geboren op 16 december 1943 te Zonhoven. Waar het echtpaar ook zal blijven wonen. Uit dit huwelijk zullen twee kinderen volgen, het eerste kind, Wendy Maria Leonie Snoeks geboren op 27 januari 1978 en als tweede kind, Kurt Eric Francis Snoeks 21-december 1980.

Wendy Maria Leonie Snoeks 27-01-1978

Kurt Eric Francis Snoeks 21-12-1980

 

De vader en moeder van Gaston Constantinus Snoeks zijn:  Michel Snoeks geboren op 10-05-1910 te Hechtel, overleden op 07-12-1990 te Hasselt, begraven  te Zonhoven en Maria Julia Jaspers geboren op 20-04-1915 te Zonhoven, overleden op 16-02-1997 te Melveren op begraven  te Zonhoven.

 

 

Wendy Maria Leonie Snoeks 27-01-1978

Kurt Eric Francis Snoeks 21-12-1980

1.4.2.2) Eric Joseph Ghislanus Leenaers Marleen Jacqueline Valkeners

1.4.2.2) Eric Joseph Ghislanus Leenaers 05 januari 1957 te Hasselt

Eric groeide op in Zonhoven en gaat na zijn schoolopleiding werken in de metaalindustrie. Zij toekomstige vrouw werkte als Kassierster tijdens de huwelijksjaren. Eric Leenaers Huwt op  2 juni 1979 te Genk met  Marleen Jacqueline Maria Valkeners zij is geboren  op 29 december 1957 te Hasselt. Jaqueline woonde toen in Genk, na het huwelijk zijn ze in Genk blijven wonen. ................. ? Uit dit huwelijk zullen twee kinderen volgen, het eerste kind,  Tom Gaston Melanie Leenaers geboren op 20 november 1981 te Hasselt en twee jaar later Ine Marc Maria Leenaers geboren op 28 maart 1983 te Hasselt.

 

Vader en moeder van Marleen Jacqueline Maria Valkeners zijn: Pieter Joannes Hubertus Valkeners en Melanie Maria Rosa Stassens. 

Eric Leenaers was voor mij de link naar de andere familieleden en bracht voor ons een heel stukje geschiedenis via ma terug.  Later had ik dan weer contact met Tom en Diana zijn zoon en schoondochter. 

Kinderen van Eric Leenaers en Marleen Valkeners 

1.4.2.2.1)Tom Gaston Melanie Leenaers 20-11-1981
1.4.2.2.2)Ine Marc Maria Leenaers 28-03-1983

 

1.4.2.2.1  Tom Gaston Melanie Leenaers en Diana Massei

1.4.2.2.1  Tom Gaston Melanie Leenaers geboren op 20 november 1981

Zijn jeugd- en schooljaren zal hij in Genk doorbrengen. Toen ik Tom leerde kennen tijdens mijn opzoekwerken woonde hij in Genk. Ik werd er hartelijk onthaald door een toen kersvers gehuwd echtpaar. Ton is een gedreven persoon die al bedrijfsleider werkte in de bouw. Tom heeft zijn stiel geleerd in de bouwsector,  in de jaren 2017 is hij nog altijd actief  in de bouw. Tom huwt op 28 mei 2005 te Genk met Diana Massei zij is geboren op 9 november 1978 te Genk.
Tom en Diana wonen in Genk . Uit dit huwelijk zullen twee kinderen volgen, het eerste kind,

Tom is een gedreven werker maar ook trainer en zelf voetballer. Hij haalde zijn trainers diploma als voetbaltrainer en traint de jeugd van Genk VV  Daar waar hij zijn eerste titel met de  u12 Provinciaal kampioen seizoen 2015-2016 wint. 

Uit dit huwelijk zullen twee kinderen volgen, het eerste kind, .......... Leenaers geboren op  .......te ......... en als tweede  werd ................ Leenaers geboren op ...... te............ 

 

Vader en moeder van Diana Massei zijn: Bruna Massei en Mariangela Martino 

Trotse Papa met zijn twee dochters.

1.4.2.2.1.1  ........ Leenaers

Geboren op ........................te...................20

 

 

 

 

1.4.2.2.1.2  ........ Leenaers

Geboren op .....................te......................20

1.4.2.2.2 Ine Marc Maria Leenaers en Carlo Van de Weyer

1.4.2.2.2 Ine Marc Maria Leenaers geboren op 28 maart 1983

Haar jeugd- en schooljaren zal hij in Genk doorbrengen, tijdens de opzoekingen was Ine en Carlo nog niet gehuwd. maar wel al een koppel. Ondertussen zijn ze in het huwelijk getreden. Ine Leenaers huwt op ........... te............ met Carlo van de Weyer hij is geboren op ...................te ................20.......
Uit dit huwelijk zullen twee kinderen volgen, Het eerste kindje ..................Van de Weyer geboren op........te..........en als tweede werd ................. Van de Weyer geboren op ....................te................................

 

Vader en moeder van Carlo Van de Weyer zijn: 

_____________________________________

1.4.3  Maria Baptista Leenaers en Karlis Wilhelms Lippe 

Maria Baptista Leenaers geboren op 21 april 1929 te Genk.

Gehuwd op 26 juli 1952 te Genk met met  Karlis Wilhelms Lippe  hij is geboren op 22 november 1926 te Riga

(Letland).   Maria is geboren te Genk, haar broers waren in Kuringen geboren. Zij zal haar begin dagen dan ook in de omgeving van Genk groot worden. Wanneer zij huwde in Genk op 26 juli 1952 zal Maria en Karlis gaan wonen in Boxbergheide te Genk. Uit dit huwelijk komen twee kinderen, Willy Hubert Lippe en Iréne Maria José Lippe. In de huiskamer hangen de eretekens van Karlis, de ereteken tweede en eerste klas arbeider,  Karlis heeft in de mijn gewerkt tot aan zijn pensioen. Karlis was na de bevrijding van België 1945 aan de slag gegaan als koolmijnen. En had zijn vaderland vaarwel gezegd. Karlis Lippen, zijn overgrootvader zou familie zijn geweest van de laatste koning van Pruisen, deze zijn na de éérste wereldoorlog gevlucht uit Duitsland. Een groot deel van zijn familie woonden in Nederland. (Volgens Karlis)

Karlis (Karel) Lippe  overlijd op 2 januari 2012 te Genk.

Kinderen van Maria Baptista en Karlis Wilhelms.  

Willy Hubert Lippe 15-09-1954.
Iréne Maria José Lippe 16-09-1957                   

_____________________________________

1.5) Maria Louisa Leenaers 07-04-1895 

Maria Louisa Leenaers geboren  geboren op 7 april 1895 te Curingen.

Maria Louisa Leenaers was nog maar 9 maanden als haar moeder, Maria Antoinette Thijs overlijd. Maria blijft in Curingen bij haar grootouders wonen, als ze wat ouder is komt ze bij de terecht bij de familie *Bijnens Bussé. Daar werd ze opgenomen als zijnde pleegkind. (*Bevolkingsregister) Later zou ze verhuizen naar Sint-Truiden , haar adres gegevens van toen waren In de Ridderstraat 28.
Wanneer dat ze met Paul trouwt verhuizen ook zij naar Antwerpen. Daar hadden zij een schoenwinkel in de nabijheid van het sportpaleis. Maria Louiza en Paul blijven kinderloos. 
 Maria Louisa Leenaers overleden op 30 november 1965 te Antwerpen.

Maria Louisa Leenaers  gehuwd op ...........te.............. onbekend) met  Paul Artséne Allaert  hij is geboren op 29 juni 1896 te Tienen, overleden op 29 januari 1963 te Deurne

 

Vader en moeder van Paul Artséne Allaert zijn: Jules Jean Baptista Allaert  geboren op 27-04-1867 te Tienen, overleden......................... en Maria Gilis  geboren op 03-08-1862 te tienen, overleden

 

 

 

 

 

                                              

 

Ken jij nog een verhaal van uw vader, groot, overgrootvader deel dit leuke verhaal met onze familie. Of heb jij ooit wat speciaals meegemaakt dat je wil vereeuwigen op deze site? Laat het ons weten en schrijf uw verhaal even onder in de berichten box. 

Reactie plaatsen

Reacties

kris Leenaers
3 jaar geleden

test van mijn stamboom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb